Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

Eğitim Süreci

Lisans ve Lisansüstü (yüksek lisans/sanatta yeterlik) düzeyinde eğitim veren Grafik Tasarım Bölümü, öğrencilerin kişisel özelliklerini ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan ve günümüz koşullarına uyum sağlayan bir eğitim programını benimsemiştir.

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümümüzde öğrencilere, logo, afiş, billboard, ambalaj tasarımı, kitap ve dergi tasarımı, tipografi, bilgisayar, animasyon, web tasarımı, fotoğraf, illustrasyon gibi dersler verilmektedir. Uygulamalı çalışmalar, bölümümüzde bulunan PC ve MAC bilgisayar laboratuvarları, fotoğraf stüdyosu, baskı atölyeleri ve uygulama atölyelerinde yapılmaktadır. Bölümümüzde eğitim gören her öğrencimize %50 Sanata ve Yeteneğe Destek Bursu verilmektedir. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında ilk mezunlarını vermiş olan İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nün öncelikli hedefi, eğitim-öğretim kalitesini en üst düzeye yükselterek nitelikli bir tasarım eğitimi vermek ve öğrencilerini iş hayatına hazırlamaktır. Grafik Tasarım mesleği ülkemizde popüler bir meslek haline gelmiştir. Baş döndürücü bir hızla gelişme gösteren teknoloji ile birlikte geniş bir yelpazeye yayılan iş yaşamıyla beraber grafik tasarımcılara gereksinim giderek artmaktadır. Bu bağlamda çizim, resim, fotoğraf ve yazının bütünleştirilmesi, bilgisayar ve çoklu-ortam tekniğinden yararlanılarak iletişimin etkinleştirilmesinde grafik tasarımcıların önemi ön plana çıkmaktadır.

Grafik Tasarım Bölümü’nde sanat kültürü sağlam, grafik tasarımın temel teknikleri ve sanatsal inceliklerini kavramış, yaratıcı ve girişim gücü yüksek tasarımcılar ve yöneticiler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Öğrenim sürecinde ders ve atölye çalışmaları yanında, alanla yakın ilişkiler kurulmakta ve öğrenciler iş yaşamına hazırlanmaktadır.
Ayrıca kültürel aktiviteler takip edilmekte ve öğrencilerimizin vizyonu geliştirilmektedir. Eğitim süresince tasarım felsefesinin keşfedilmesi ve işlenmesini temel almakta ve öğrencilerini grafik tasarımın temel ögeleri olan MAC laboratuvarı ve fotoğraf stüdyosu ortamında deneyimli akademik kadrolar eşliğinde iş yaşamına hazırlamaktadır.
Zorunlu iş yerinde uygulama programı kapsamında geçen sürede mesleki alanda öğrencinin, tasarımdan iletişime, tanıtımdan pazarlamaya kadar tüm ilişkilerinde yönlendirici olmaktadır.

Çalışma Alanları

Grafik Tasarımcı olarak mezun edilen öğrenciler; reklam ajanslarında, grafik tasarım stüdyolarında, matbaaların grafik tasarım birimlerinde, yayınevlerinde, gazetelerde, dergilerde, fotoğraf stüdyolarında grafik tasarımcı, sanat yönetmeni ve yaratıcı grup başkanı olarak görev alabileceklerdir. Ayrıca, Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarım Ana Sanat Dalı’nda lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer yolunda ilk adımı atabilirler ya da kendi ajans veya stüdyolarında faaliyet gösterebilirler. Teknolojik gelişmeler ve sanattaki değişimler doğrultusunda grafik tasarım alanı ile ilgili tüm konularda, endüstride ve/veya özel atölyelerde yapılacak olan üretim için gerekli bilgi ve beceri sahibi olacak şekilde yetiştirilen öğrencilerimiz, mezun olduklarında grafik tasarımcı veya serbest sanatçı olarak çalışabileceklerdir.

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Eğitim Süreci

Lise öğretimi sonrasında, geleceğini tasarlama aşamasında olan yetenekli gençler arasından Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümümüz, uluslararası eşdeğerliği kabul edilmiş sekiz yarıyıllık lisans programı sonunda moda tasarımcısı ve/veya tekstil tasarımcısı unvanı ile sanat ve tasarım ağırlıklı özgün çalışmalar yapabilen mezunlar vermektedir.
Lisans programının oluşturulmasında moda tasarımı ağırlıklı bir programı öngören bölümümüz, öğrencilerini; sanat ve tasarım eğitiminin olmazsa olmaz üç yapı taşı ‘yaratıcılık/buluş/yapıcılık’ doğrultusunda biçim, renk, malzeme, yapı ve işlev ilişkisini doğru kurarak yaratıcı ve özgün önerilerin sunulması yönünde gerekli bilgi ve becerilerle donatarak yetiştirmeyi ilke olarak benimsemiştir.
Bir fikri ya da yaratıcı düşünceyi özgün kişisel kimliklerle işlevsel amacı olan moda ve tekstil ürünü haline dönüştürme becerisi kazanan, tasarımların ürüne dönüştürülmesi sürecinin tüm aşamalarında güncel yöntem ve araçların kullanılmasını sağlayarak planlama, uygulama ve yönetme becerisi kazanan bireyler yetiştirmek birincil hedefimizdir.

Mesleğini icra ederken etik değerlere bağlı kalarak, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal gelişmelerin moda trendleri üzerindeki etkisini analiz edebilen, fikrini anlaşılır bir biçimde sunmaya özen gösterebilen genç tasarımcılar yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitimi amaçladık.

Lisans eğitimini Yüksek Lisans Programı ile taçlandırarak gelişimini sürdüren bölümümüz öğrencilerine Çift Anadal ve Yandal yapabilme olanağını da sunmaktadır. Lisans programında yer alan mesleki ve teknik yan dersleri besleyen ve tamamlayan sanatsal, kültürel ve seçmeli derslerin yanı sıra öğrencilerimiz sektör stajı, yurt içi/yurt dışı eğitim gezileri, moda ve tekstil tasarımının geniş perspektifi içinde yurt içi/yurt dışı yarışma, workshop ve sergi/fuar katılımları yönünde yönlendirilir.

Çalışma Alanları

Lisans eğitimlerini tamamlayan mezun öğrencilerimiz, tekstil ve hazır giyim sektörünün ulusal ve uluslararası boyutta hizmet veren kuruluşlarında, hazır giyim alanında tasarım markası yaratan moda tasarımcısı, hazır giyim markalarının tasarım bölümlerinde yaratıcı direktör, hazır giyim alanında moda tasarımcısı, takı ve aksesuar tasarımcısı, hazır giyim ve moda alanına yönelik dergilerde moda editörü, büyük mağazacılık gruplarında, konsept mağazalarda ya da butiklerde ürün yöneticisi, tekstil sektöründe kumaş baskı ya da dokuma tasarımcısı olarak çalışabilme olanaklarına sahip olurlar. Ayrıca, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Moda ve Tekstil Tasarımı Ana Sanat Dalı’nda lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer yolunda ilk adımı atabilirler.