Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (Türkçe/İngilizce)

Eğitim Süreci

Eğitim dili Türkçe ve İngilizce olan Bilgisayar Mühendisliği lisans bölümü, öğrencilerin bilgisayar donanımı, yazılımı ve uygulamalarında dengeli bir temel edinmelerini ve iş hayatında hızla değişen teknolojiye uyum sağlayabilmelerini amaçlamaktadır.

Ayrıca, bilişim alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen, yetkin, yaratıcı, bilimsel üretim gücüne sahip, bilim, deneyi esas kabul eden, katılımcı, sayısal, akademik düşünme gücüne sahip, öğrenmeyi öğrenmiş, sorumluluk almaktan kaçınmayan, teknoloji, bilim üreten, uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal, endüstriyel faydaya dönüştürmeye katkıda bulunan bireyler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

İstanbul Arel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, bilgisayar biliminin temel kuramları, bilgisayar donanımı ve mimarisi, programlama dilleri, işletim sistemleri, iletişim ağları ve elektronik devreler gibi temel konularda eğitildikleri gibi; gerçek zamanlı sistemler, akıllı sistemler, kablosuz iletişim, robotik, güvenlik, gömülü sistemler, görüntü işleme, yapay zeka ve veri madenciliği gibi özel konularda da seçmeli dersler alarak ilgilendikleri konularda yeni teknolojileri öğrenme olanağına sahiptirler. Öğrencilere derslerde verilen projelerin, öğretim elemanlarının danışmanlığında gerçekleştirilmesi sayesinde, öğretim elemanları ve öğrenciler arasında sıkı bir etkileşim oluşmaktadır. Ayrıca öğrenciler öğrenimleri sırasında yapacakları zorunlu iş yerinde uygulama programı sayesinde üniversitede aldıkları eğitimi iş dünyasında uygulama fırsatı yakalayarak, kendilerine uygun meslek alanını seçebileceklerdir. Bilgisayar alanında uzmanlaşmak zor ve karmaşık problemleri çözebilme yeteneği kazanmaya yardımcıdır. Bilgisayar bilimleri dünya üzerinde pozitif yönde bir değişim yaratmaya olanak sağlar, nerede olursa olsun, iş imkânları kalıcıdır, bilgisayar alanı hem ekip çalışması, hem de bireysel çalışma seçeneklerine sahiptir. Bilgisayar bilimleri, çok yönlü bir akademik hazırlığın önemli parçasıdır. Teknolojik gelişmelere öncü olması açısından bilgisayar teknolojisi diğer bilim dallarına göre çok daha hızlı gelişen bir bilim dalıdır. Disiplinler arası çalışmaların gerçekleşmesi ancak bilgisayar bilimleri sayesinde hayat bulmaktadır. Özellikle son yıllarda dijital sistemlerin maliyetlerindeki büyük düşüş ve diğer alanlarda bilgisayar teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün önemini de büyük ölçüde artırmıştır. Bilgisayar Mühendisliği bugün en hızlı gelişen akademik bilimlerden biridir.

Türkçe ve İngilizce olarak eğitim verebilen bölümlerimiz ERASMUS Programı kapsamında birçok Avrupa Ülkesi Üniversiteleri ile ortaklık anlaşmaları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz yurt dışında hem yabancı dil pratiklerini geliştirmektedirler hem de yabancı dilde eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında yapmaktadırlar.

Çalışma Alanları

Her türlü mühendislik problemini bilgisayar teknolojisiyle modellemeye ve çözmeye çalışan bilgisayar mühendislerinin iş olanakları günümüzde çok yönlüdür. Firmaların ihtiyaç duyduğu yazılımları tasarlayan ve yazan yazılım uzmanları; bilgisayar ağlarını planlayan ve kuran sistem mühendisleri, firmaların tüm verilerinin tutulduğu veri tabanlarını tasarlayan ve bakımını sağlayan veri tabanı yöneticileri; firmaların yeni ürünlerini ortaya çıkarabilmesi için Araştırma-Geliştirme Birimlerinde görev alan AR-GE çalışanları, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarından seçilmektedir.

Bilgisayar teknolojisinin kullanıldığı ürünlerin satışı, pazarlaması ve satış sonrası hizmetlerin organizasyonunun Bilgisayar Mühendisliği eğitimi almış kişiler tarafından sağlanması ülkemizde eksikliği fazlasıyla duyulan iş alanlarından biridir. Bölüm mezunlarının, iş olanaklarından bir tanesi de akademik kariyer yapmaktır. Ülkemizde Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora yaparak belirli bir alanda uzmanlaşan öğretim üyelerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Eğitim Süreci

İstanbul Arel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği, tıbbi problemlere mühendislik yaklaşımı ile tanı veya tedaviye yönelik yöntemler geliştirerek çözüm üretilmesini hedefleyen bir mühendislik dalıdır. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü üniversitemizin Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Makine, Endüstri Mühendisliği gibi mühendislik dallarının temel ilkelerinin yanı sıra temel tıp bilimlerine de yönelik derslerin yer aldığı ders programını kapsayan disiplinler arası eğitim veren bir bölümdür. Öğrencilerimiz, 4 yıllık eğitim süresi boyunca, sağlık kuruluşlarında, tıbbi cihaz ve ekipman sanayisinde biyomedikal mühendisi olarak teori ve pratik bilgi donanımına sahip olmaktadırlar.

Bunun yanı sıra, Üniversitemiz bünyesindeki Kariyer Merkezi ArelKAM (İstanbul Arel Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi) mevcuttur. Bu merkez aracılığıyla sağlık hizmetleri ve sağlık endüstrisi kapsamında faaliyet yürüten kamu-özel sektöre ait kuruluşlarda zorunlu iş yerinde uygulama dersi, mezuniyet sonrası kariyer planlaması yapmaları ve sektörde yer alan kuruluşların temsilcileri ile bir araya gelerek onların deneyimlerini paylaştıkları çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Çalışma Alanları

Biyomedikal Mühendisi; doktor, hemşire, terapist ve teknisyen gibi tıbbın diğer profesyonelleriyle bir arada çalışır. Biyomedikal Mühendislerinin çalışma konuları, cihazların ve yazılımların tasarımından, pek çok teknik kaynaklardan bilgileri derleyip yeni prosedürler geliştirmeye ve klinik problemleri çözme amacıyla araştırmalar yapmaya kadar geniş bir alana yayılır. Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde 200, özel hastanelerde ise 100 yatak ve üzeri kapasitesi olanlarda en az 1 Biyomedikal Mühendisi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Mezunlar, kamu veya özel sektör bünyesindeki sağlık kuruluşlarında Klinik Mühendisi veya Biyomedikal Mühendisi olarak iş imkânı bulabilirler. Sağlık Kurumlarındaki cihazların periyodik bakım, kalibrasyon ve onarım hizmetlerinin koordinasyonunun gerçekleştirilmesinde, tıbbi cihaz üreten kuruluşlarda Tasarım Mühendisi, Kalite Kontrol Mühendisi veya tıbbi cihaz satış, malzeme ve araç-gereç tedarik eden kuruluşların satış ve pazarlamasında satış mühendisi, bu kuruluşların satış sonrası destek veren birimlerinde Destek Mühendisi olarak görev alabilirler. Günümüzde, biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim artmaktadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Türkçe/İngilizce)

Eğitim Süreci

Elektrik-Elektronik Mühendisliği elektrik ve elektroniğin uygulamalarını inceleyen, günlük hayatı kolaylaştıran yaşam kalitesini artıran teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan mühendislik dallarından biridir. Dolayısıyla, bugün her alanda hızla büyüyen ülkemizde endüstride birinci derecede ihtiyaç duyulan bir meslek olmasının yanında, gelecekte de daha uzun yıllar Elektrik-Elektronik Mühendislerine ihtiyaç artarak devam edecektir.

İstanbul Arel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir bölümdür. Bölümümüz genç, dinamik ve yetkin bir akademik kadroya sahip olup, Devreler ve Sistemler, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği, Elektrik Makineleri, Elektronik, Enerji Sistemleri, Telekomünikasyon ve İşaret İşleme olmak üzere 6 dalda eğitim vermektedir.

Bölümün amacı; özellikle elektrik, elektronik ve haberleşme alanlarında çağdaş bilim ve teknoloji düzeyinde eğitim-öğretim, araştırma ve endüstriyel uygulama etkinliklerinde bulunarak, nitelikli, araştırmacı mühendisler yetiştirmek, araştırma geliştirme yoluyla ülke ve bölge kuruluşlarının çalışmalarına, bu mühendislik alanına giren konularda bilgi ve deneyim birikimine katkıda bulunmaktır. Bölüm öğrencilerimiz istedikleri ve gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde “Çift Anadal” ve “Yandal” programlarına girebilmekte; böylece kendi lisans bölümlerine ek olarak diğer alanlarda da eğitim öğrenme olanağı bulabilmektedir. Türkçe ve İngilizce olmak üzere eğitim veren bölümlerimiz, ERASMUS Programı çerçevesinde Avrupa üniversitelerin, ortaklık anlaşmaları bulunmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz yurtdışında eğitim tecrübesi de kazanabilmektedirler.

Bölümümüzde eğitimin 7. döneminde zorunlu iş yerinde uygulama dersi (staj) bulunmaktadır. Zorunlu iş yerinde uygulama dersi programı, öğrencilerin pratik yapma olanaklarını sağlamasına ek olarak iş hayatı tecrübesi kazanmalarına fırsat vermektedir. Zorunlu iş yerinde uygulama yerleri, üniversitemiz bünyesinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelKAM) tarafından tüm öğrenciler için sağlanabilmektedir. Mezunlarımız için iş, yüksek lisans ve akademik kariyer olanakları geniştir. Elektronik, Haberleşme, İşaret ve Görüntü İşleme, Güç ve Enerji, Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar, Kontrol ve Otomasyon gibi disiplinler, mezunlarımızın iş alanlarıdır. Bölümümüzden mezun olan mühendislerimiz hem elektrik hem de elektronik mühendislerinin yetkilerine sahiptir.

Çalışma Alanları

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nin uygulama alanları her geçen gün genişlemekte ve buna paralel olarak elektronik ve otomasyon sektöründe nitelikli elemana olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bölümden mezun olanlar; savunma sanayi, kablolu veya mobil haberleşme sistemleri, kontrol ve kumanda sistemleri, robotik, otomasyon, modelleme ve prototip geliştirme, simülasyon, gerçek zamanda veri okuma ve değerlendirme, uzay robotiği, uzaktan algılama, yer ve uydu sistemleri, enerji sistemleri, gömülü sistem tasarımı, donanım tasarımları ve uygulaması, araç elektrik altyapısının tasarımı ve uygulanması, tıpta kullanılan elektronik sistemlerin tasarımı, uygulanması, test edilmesi, kalibrasyonu, enerji iletimi ve dağıtımıyla ilgili sistemlerin gerçekleştirilmesi, geliştirilmesi, işletilmesi ve analitik bakış açısı gerektiren tüm dalları üzerine etkinlik gösteren gerek kamu gerek özel sektör kuruluşlarında çeşitli görevlerde çalışabilmektedirler.

Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Eğitim Süreci

Endüstri Mühendisliği Bölümü; insan, malzeme, mali kaynaklar, bilgi, enerji, rekabet, teknoloji, donanım ve makine kavramlarını en nitelikli ve en ekonomik şekilde kullanabilen üretim ve hizmet sistemleri konusunda eğitim-öğretim ve araştırma yapar. Bölümümüzde, ilk yıl öğrencilerimize temel mühendislik dersleri (Fizik, Kimya, Matematik, Teknik Resim vb.) verilmektedir. Takip eden dönemlerde, üretim ve servis sistemleri yönetiminin, mühendislik konularıyla desteklenmesini sağlayacak, sanayi ve işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu aşağıda parantez içinde açıklanmış dersler verilir. (İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları Planlaması, Malzeme, Ekonomi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yöneylem Araştırması, İstatistik, İş Etüdü ve Ergonomi, Üretim Yöntemleri, Tesis Planlaması, Üretim Planlama ve Kontrol, Kalite Yönetimi, Lineer Cebir, Mühendislik Ekonomisi, Muhasebe, İstatistiksel Kalite Kontrol, Sistem Analizi). Bunların haricinde bitirme ödevi istenir. Eğitimde; uygulamaya önem verilerek, bilgisayar laboratuvarı çalışmaları yapılır. Öğrenciler zorunlu iş yerinde uygulama dersi (staj) ile teorik olarak öğrendikleri konuların pratik uygulamalarını yaparak bilgilerini pekiştirirler.

Öğrenciler araştırmaya teşvik edilerek; derslerde öğrendikleri konuları uygulama tabanlı ödev ve bitirme projeleriyle geliştirilmektedirler. Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin farklı dalları seçerek, bu dallarda uzmanlaşma şansları vardır. Bu temel opsiyonlar; Üretim Sistemleri, Servis Sistemleri, Yöneylem Araştırması, Sistem Mühendisliği, Metot Mühendisliği, Kalite Mühendisliği, Finans Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Teknoloji Yönetimi ve Mühendisliği, Yönetişim Mühendisliği, Ürün Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Değişim Mühendisliği, Ulaşım Mühendisliği şeklinde örneklendirilebilir.

Yönetimin, üretim ve hizmet ile ilgili tüm fonksiyonları hakkında bilgiye sahip olmasından dolayı köprü görevi gören mühendistir. Planlama, kontrol, organizasyon, en iyileme, simülasyon ve gerçekleştirme fonksiyonlarını kullanarak üst yönetimin alacağı kararlarda destek kuvvet görevi durumundadır. Endüstri Mühendisliği esas olarak sisteme bakar. Endüstri Mühendisliği eğitim ve öğretimi ile öğrenciye tüm yönleriyle sistemi görebilme yetisi kazandırır. Sistemdeki hataları, eksiklikleri ve başarıları fark eden bir mühendislik dalı oluşturulur.

Çalışma Alanları

Endüstri Mühendisi; insan gücü ile çalışma koşulları arasındaki dengeyi oluşturur, ürün maliyetini belirler ve ürüne gelebilecek olan talebi hesaplar, ürünün satış fiyatını saptar. Endüstri Mühendisliği alanı; insanın, olayın, problemin, sistemin veya organizasyonun bulunduğu her yerde inovatif ve yaratıcı çalışma olanağı olan bir mühendislik dalıdır. En temel çalışma alanı olan kalite arttırımı ve verimlilik; insan, olay, problem, sistem-organizasyon için gerekli ve önemlidir. Böylece, her sistemi daha iyiye götürebilecek çözümler bulur. Bu nedenle, her zaman endüstri mühendisliği var olacak ve yararlı olacaktır. Endüstri Mühendisleri kamu ve özel sektörde her türlü üretim ya da hizmet alanlarında çalışabildikleri gibi, danışmanlık da yapabilirler.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Eğitim Süreci

İstanbul Arel Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, “Tasarımcı” mesleğini benimseyen istekli öğrencilere “yaratıcılık“ yönlerini geliştirecek öğretiyi göstermeyi amaçlar. Buna paralel olarak, öğrencilere teknik bilgi ve beceri kazandırılır, tasarlama kavramları aktarılır. Dört yıllık eğitim-öğretim programı ve tasarım kavramlarının işlenmesine yardımcı olacak içeriği geniş dersler ile donatılmıştır. Öğrencilere temel ve ileri seviye konulardaki öğretim yaklaşımları ile birlikte, “çevre dostu” olmanın ve araştırarak öğrenmenin yollarını göstermek hedeflenmiştir. Ayrıca öğrencilere teknik geziler ve çalıştaylar yaptırılarak öğrenimlerini pekiştirmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerin tasarım felsefesi, planlama, ergonomi, davranış biçimleri, malzeme ve üretim teknikleri hakkında da yeterli bilgi sahibi olmaları istenmektedir.

Bölüm, işletme, istatistik vb. destekleyici konularla öğrencilerin sektör koşullarına uygun, çevreci, özgün ve girişimci “Endüstri Ürünleri Tasarımcıları” olarak yetiştirilmesini sağlayan bir öğretim modelini uygulamaktadır. Bölümde verilen eğitim ile, öğrencilerin tasarlamada karar alma yetenekleri geliştirilir, grup içi çalışma alışkanlığı edindirilir ve bilgiye erişme yolları gösterilir. Bölümde birebir eğitim politikası benimsenmiş olup, eğitim öğretim süreci boyunca öğrencilerin yaptığı çalışmaları hem bireysel hem de grup olarak sunması sağlanarak kendini ifade etme becerisi geliştirilmektedir.

Ayrıca öğrenciler zorunlu iş yerinde uygulama programı kapsamında endüstri ürünleri tasarımı atölyesinde tasarladıkları ürünleri üç boyutlu olarak ifade etme imkanına sahip olmaktadırlar. Bölümümüzde dersleri yürüten öğretim üyesi ve öğretim görevlileri, alanlarında mesleki uzmanlığa sahip kişilerden oluşmaktadır.

Çalışma Alanları

Endüstri Ürünleri Tasarımı mesleği Türkiye’de ve tüm dünyada her gün daha da iş alanı artan ve önemi kavranan bir bölüm haline gelmiştir.

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında ilk mezunlarını vermiş olan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nün öncelikli hedefi iyi bir tasarım eğitimi vermek ve öğrencilerini iş hayatına hazırlamaktır. Mezunlar, seri üretim yapılan sanayi kuruluşlarında ürün tasarımında, yaşamı kolaylaştırıcı ürünlerin tasarlanmasında ve üretilmesinde, endüstri ürünleri tasarımı danışmanlığında, akademik kariyer yaparak ya da diplomaları ile birlikte iş yeri açarak çalışma olanağı bulabilirler.

İç Mimarlık Bölümü

Eğitim Süreci

İç Mimarlık; işlev, nitelik, estetik ve kullanıcı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uygun mobilya, malzeme ve teknik donanımlarla birlikte bir mekânın tasarım ve uygulamasını gerçekleştirmektir.

İstanbul Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, iç mimar adaylarına çevreyi duyarlı bir biçimde gözlemlemeyi, sorgulamayı, mekânlara ve mekân bileşenlerine çözüm getirebilmeleri için gerekli teknik bilgi ve donanımı vermeyi, bunu kendi yaratıcılık ve tasarlama becerileriyle birleştirip, görsel anlatım teknikleriyle ortaya koyabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

İç Mimarlık Bölümünde eğitim dili Türkçe’dir. Gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin mimarlık bölümünde yandal ve çift anadal yapma imkânları bulunmaktadır. Bölüme yatay geçiş ve dikey geçiş sistemi ile de öğrenci kabul edilmektedir. İç Mimarlık Bölümünde, konusunda uzman öğretim kadrosu tarafından sektörün ve mesleğin gerektirdiği niteliklere uygun eleman yetiştirmeye yönelik çağdaş bir eğitim anlayışı uygulanmaktadır. Bölüm derslerinin çoğunluğu stüdyo ortamında gerçekleştirilen uygulamalı derslerden oluşmaktadır.

Eğitim sürecinde öğrenciler, edinmiş oldukları teknik ve teorik bilgilerini, yaptıkları zorunlu iş yerinde uygulama dersi programıyla hayata geçirmektedir. Bölüm mezunları almış oldukları eğitimle, sektörde tasarım-uygulama, yapı, mobilya gibi farklı alanlarda çalışabilecek yeterli donanıma sahip olmaktadırlar.

Çalışma Alanları

4 yıllık lisans eğitiminin ardından adaylar, “İç Mimar” olarak mezun olurlar. Mezunlar, İç Mimarlar Odası’na kayıt olduktan sonra, mimarlık/iç mimarlık ofislerinde ya da mekân bileşenlerinin tasarım, üretim, uygulama aşamasında faaliyet gösteren fabrika ve firmalarda, ayrıca mobilya sektöründe de çalışabilirler.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Eğitim Süreci

İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapacak bilgiye sahip inşaat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümünün 4 yıllık ders programı buna göre düzenlenmiştir. İnşaat Mühendisliği alanında eğitim almak ve sonrasında çalışmak isteyen bir kişinin; sayısal akıl yürütme, uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip; matematiğe, fiziğe, ekonomiye ilgisi ve bu alanda iyi yetişmiş olması gereklidir. Her bilim dalında olduğu gibi inşaat mühendisliğinde de, kişinin bilgilerini anlamlı bir düzen içinde bir araya getirerek sentez yapabilme ve bundan yararlanarak problem çözebilme yeteneğini geliştirmiş olması gereklidir. Ayrıca iş sahipleri ve işçilerle iyi ilişkiler kurabilen, sabırlı, hoşgörülü ve düşüncelerini başkalarına iletebilen bir kişi olmakta, inşaat mühendisinde aranan kişilik özellikleridir.

İnşaat Mühendisliği Bölümünün ilk yılında matematik, fizik, kimya gibi temel bilimler alanında dersler verilir. İkinci yılda, matematiğin yanı sıra uygulamalı mekanik, malzeme davranışı, mukavemet ve topoğrafya gibi dersler ile mühendislik kavramlarına giriş okutulur. Üçüncü yılda yapı mekaniği, zemin mekaniği, akışkanlar mekaniği, ulaşım gibi meslek dersleri ile bilgisayar uygulamalarına ağırlık verilir. Son sınıfta ise mesleğin çeşitli dallarında planlama ve projelendirme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler ayrıca uygulamaya yönelik dersler alırlar ve zorunlu iş yerinde uygulama yaparlar.

Kurucu mühendislik sayılan İnşaat Mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından, bu meslekte çalışanlar çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duymaktadır. Bu dalların başlıcaları, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaşım vb.dir. Lisansüstü öğretim düzeyinde, öğrencinin bu alanlardan birinde bilgi ve yeteneğini geliştirmesi ve seçtiği alan içinde bulunan belli bir problem üzerinde özgün araştırma yapması eklenir.

Uzmanlık ve çalışma alanı ne olursa olsun, inşaat mühendisi, kuracağı yapının dayanıklılığını sağlamakla yükümlüdür. Bunun yanında, inşaat için gerekli malzeme ve personeli ile bunların maliyetini hesaplar, malzemeyi satın alır, iş planını hazırlar, inşaatı denetler. Bu çalışmaları, yakın mesleklerden kişilerle işbirliği ve dayanışma içinde gerçekleştirir.

Çalışma Alanları

Dört yıllık lisans eğitiminin ardından adaylar inşaat mühendisi olarak mezun olurlar. İnşaat Mühendisliği çalışmalarının önemli bir bölümü büroda gerçekleştirilirse de, bir bölümü uygulama alanında yer alır. Bu nedenle, inşaat mühendislerinin bazıları büroda, bazıları şantiyede, pek çoğu da her iki alanda görev yaparlar. Ülkemizde inşaat mühendisleri, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Orman ve Su İşleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarında, Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürlükleri’nde, ayrıca kamu iktisadi teşekküllerinde de görev alabilirler. Bunların dışında isteyen inşaat mühendisleri serbest mühendis olarak da çalışabilirler. Girişimci İnşaat Mühendisleri ise müteahhit olarak çalışabilirler. Gelecekte İnşaat Mühendisleri’ne duyulan ihtiyaç daha da artacaktır.

Makine Mühendisliği Bölümü

Eğitim Süreci

Makine Mühendisliği kuvvet, malzeme, akışkanlar ve enerjinin davranışını ve tasarım ilkelerini inceleyen tarihteki en eski bilim dallarından birisidir.

İstanbul Arel Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde eğitim süresi 4 yıldır. Bu süre içinde yapılacak zorunlu iş yerinde uygulama dersi programı, eğitim öğretim süresince iş hayatının tanınmasını, başarılı firmalarla iş ilişkisi kurulmasını sağlamaktadır. Eğitim ve öğretim programlarımız bilgisayar desteklidir. Eğitim dili Türkçe’dir. Bununla birlikte, öğrenciler, yurt dışı üniversitelerle olan değişim programlarına katılabilmekte ve yandal, çift anadal gibi uygulamalarla ufuklarını daha da geliştirebilmektedirler. Üniversitenin bünyesindeki öğrenci kulüpleri aracılığı ile öğrenci-öğretim üyesi katılımlı ortak ve sinerji yaratılan çalışma programları yürütülerek mesleki ve sosyal gelişmeleri mezun olduklarında ihtiyaç duyacakları seviyelere çıkarılabilmektedir. Makine Mühendisliği Bölümü’nün amacı; tasarımcı, araştırma ve geliştirme yetenekleri olan, teknolojiyi yönetebilecek donanıma sahip, üretim prosedürlerine hakim, iletişim becerileri yüksek, yeni teknolojileri takip ve transfer eden makine mühendisleri yetiştirmektir.

Üniversitemizden mezun olan Makine Mühendisleri, toplumun karşı karşıya kaldığı teknolojik problemlere maliyet etkin çözüm geliştirmek için bilimin birçok dalından faydalanarak topluma önemli katkıda bulunurlar.

Çalışma Alanları

Makine Mühendisleri, araştırma mühendisi, geliştirme mühendisi, tasarım mühendisi, üretim mühendisi, test mühendisi, üretim/operasyon mühendisi, satış mühendisi, yönetim/koordinasyon mühendisi, değerlendirme ve eğitim mühendisi olarak kamu ve özel sektörde çok yaygın bir çalışma alanına sahiptirler.

Mimarlık Bölümü

Eğitim Süreci

Teknoloji ve tasarım arakesitinde, fen ve sosyal bilimlerdeki farklı disiplinleri özümseyerek, mimarlık meslek pratiğine mezun vermek amacıyla Mimarlık Bölümümüz, 2009 yılında lisans eğitim hayatına başlamıştır. Ocak 2012’de başlayan lisansüstü eğitim faaliyetleri ile yalnızca eğitim-öğretim alanında değil, mimarlık temel alanında yapılacak araştırma faaliyetlerine de yönelmiştir. Üniversitemizin benimsediği Bologna sürecine bağlı olarak ders planları, sürece uygun hale getirilmiştir. Avrupa Birliği Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmalar ile uluslararası ilişkilerimiz geliştirilmektedir. Mimarlık eğitimi boyunca, yalnızca teorik değil, zorunlu iş yerinde uygulama dersi programı ile meslekleri alanında pratik yapma şansı bulmaktadır. Fakültemizdeki diğer tasarım ve mühendislik bölümlerinin varlığı, mimarlık eğitimimize güç katmakta, bütünleşmiş zengin bir eğitim platformu oluşturmaktadır. Tasarım ve uygulama alanında yetkin, çevresel etkenleri ve öz değerlerini gözeten, yaratıcı, araştırıcı, yenilikçi düşünce sistemine sahip mimarlar yetiştirilmesi bölümümüzün temel amacıdır. Ülkemizdeki nüfus artış hızına ve yapılaşma potansiyeline bağlı olarak proje tasarım ve inşaat sektörlerinde nitelikli mimarlara ihtiyaç halen devam etmektedir.

Mezunlarımız, tasarımcı veya uygulamacı mimar olarak özel sektörde farklı alanlarda çalışabilecekleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarında da görev alabilmektedir. Ayrıca, lisans mezuniyetleri akabinde öğrencilerimiz, ilgi alanlarına bağlı olarak, mimari tasarım, yapı teknolojileri, kentsel tasarım, mimarlık tarihi ve restorasyon anabilim dallarında da uzmanlaşabilmektedir.

Çalışma Alanları

4 yıllık lisans eğitiminin ardından adaylar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, tasarım bürolarında ekip içinde ya da serbest olarak; şantiye, fabrika ve atölyelerde; yapı malzemeleri üretimi, uygulaması alanlarında çalışabilirler. Bununla birlikte, mimari, iç mimari, restorasyon alanlarında, arkeolojik kazılarda veya enstitü, üniversite ve araştırma kurumlarında öğretim elemanı veya uzman olarak çalışabilirler.