Staj

ZORUNLU STAJ / İŞ YERİ UYGULAMASI

Üniversitemizde uygulanan zorunlu staj süreleri aşağıdaki şekildedir.

 • Meslek Yüksekokulu tüm programlarında Zorunlu Yaz Stajı süresi 30 iş günüdür. Yalnızca Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümünde Zorunlu Yaz Stajı bulunmamaktadır.
   
 • Fen-Edebiyat Fakültesinde yalnızca Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde 30 iş günü Zorunlu Yaz Stajı bulunmakta olup diğer bölümlerde Zorunlu Yaz Stajı bulunmamaktadır.
   
 • Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinden Zorunlu Yaz Stajı süresi 20 + 20 toplam 40 iş günüdür.
  Grafik Tasarımı bölümünde; Ajans stajı ve Matbaa stajı yapılmaktadır.
  Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde; Tekstil Stajı (Baskı veya Dokuma)ve Moda Stajı (Giysi) stajı yapılmaktadır.
   
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Zorunlu Yaz Stajı süresi 30 iş günüdür. Ancak Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü ile Uluslararası İlişkiler İngilizce/Türkçe bölümlerinde Zorunlu Yaz Stajı bulunmamaktadır.
   
 • İletişim Fakültesinde Zorunlu Yaz Stajı süresi 30 iş günüdür.
   
 • Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde 28 iş günü İşyeri Uygulaması bulunmaktadır. İşyeri Uygulaması, 3. sınıfın yaz döneminde veya 4. sınıfta Uygulama Dersinin kayıtlandığı yarıyılda gerçekleştirilir.
   
 • Sağlık Bilimleri Yüksek Okulunda Klinik ders uygulamaları Yüksekokul bölüm başkanlıkları tarafından yürütülmekte olup Arelkam tarafından herhangi bir staj işlemi yapılmamaktadır. Detaylar için danışman hocanız ile görüşebilirsiniz.
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programlarında 30 iş günü Doktora programlarında ise 60 iş günü klinik uygulama bulunmaktadır.

*Zorunlu Staj bulunmayan bölümlerde okuyan öğrenciler isterlerse Gönüllü olarak staj yapabilirler.

**Detaylı bilgi için ilgili Fakülte/Yüksekokul staj yönergesine bu linkten ulaşabilirsiniz.


GÖNÜLLÜ STAJ

Üniversitemizin tüm Fakülte/Yüksekokul ve bölümlerinde okuyan öğrenciler isterlerse gönüllü staj yapabilirler. Gönüllü staj süresi boyunca İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigortası işlemleri Üniversite tarafında yapılmakta olup bunun için “ arelkariyer.arel.edu.tr “ öğrenci sayfasından gerekli olan tüm staj işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

*Detaylar için linkte bulunan Staj işlemleri kılavuzundan yardım alınız.

STAJ ANKETİ ve STAJ YERLEŞTİRME SÜRECİ

Zorunlu yaz stajı yapacak olan öğrenciler her yıl 31 Aralık tarihine kadar arelkariyer sisteminde yayınlanan Arelkam staj anketini doldurarak staj yerinin Arelkam tarafından bulunmasını talep edebilir. Ancak (GANO) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 2,50 ve üzerinde olması şartı aranmaktadır. GANO değerlendirilirken her yıl güz dönemi bitiminde not girişlerinin tamamlanmasından sonraki güncel durumuna bakılır (GANO‘ya Muaf olunan dersler ve transkripte işlenen tüm notlar dâhildir). Bu dönemden sonra değişen GANO dikkate alınmaz.

Staj yerleştirmesine hak kazanan öğrencilerin listesi her yıl Mart ayında Arelkam tarafından duyurulur. Listeye yapılacak itirazlar duyuru tarihinden itibaren 2 hafta içerisinden dilekçe ile Arelkam ofisine yapılmalıdır. Hak kazanan öğrencilerin staj yerleştirmeleri not ortalaması esas alınarak Yaz staj dönemi başlamadan önce tamamlanır.

Staj anketini süresinde dolduramamış öğrenciler isterlerse YEDEK/EK YERLEŞTİRME LİSTESİNE isimlerini yazdırabilirler. Firmalardan yapılan stajyer talebi fazla olması durumunda EK LİSTEDEKİ öğrencilerden yönlendirme yapılacaktır.

STAJ İŞLEMLERİ

Zorunlu veya Gönüllü Staj yapacak öğrenciler, staj yapacağı firma ile anlaştıktan sonra staj işlemleri için  “ arelkariyer.arel.edu.tr “ öğrenci sayfasına üye olmalıdır. Üye olan öğrenciler, öğrenci girişi yaptıktan sonra “ STAJ > STAJ BAŞVURUSU ” sekmesinde yer alan başvuru işlemlerini “ Staj İşlemleri Kılavuzu ” yardım alarak gerçekleştirebilirler. Staj başvuru işlemleriyle ilgili tüm detaylar kılavuzda bulunmakta olup staj işlemlerinizi bu kılavuzdan faydalanarak kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Staj işlemleri son aşaması olan 4. adımda bulunan Staj Onay Formunun/Staj Sözleşmesinin bir nüshasını firmadan onaylı bir şekilde staj başlangıç tarihinden en az 10 iş günü önce Arelkam’a teslim etmeyen öğrencinin sigorta işlemleri yapılmaz, zorunlu staj yapması durumunda stajı kabul edilmez.
 

*Staj İşlemleri Kılavuzu


ZORUNLU STAJ / İŞYERİ UYGULAMASI KURALLARI

Zorunlu staj yapacak öğrencilerin staj sürecinde herhangi bir sorun yaşamamaları için staj kurallarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Zorunlu Yaz Stajı/İş Yeri Uygulaması yapacak tüm öğrenciler “arelkariyer.arel.edu.tr “ adresinden tüm staj işlemlerini tamamlamalı ve staj onay formunun/staj sözleşmesinin onaylanmış bir nüshasını staj başlangıç tarihinden en az 10 iş günü önce Arelkam ofislerine teslim etmelidir.

Staj onay formunda/Staj sözleşmesinde yazılı staj başlangıç ve bitiş tarihleri arasında staj sigortası yapıldığından bu tarihler dışında staj yapılamaz ve yapılması durumunda geçersiz sayılır.

Zorunlu Yaz Stajı/İş Yeri Uygulaması yapan öğrencilerin, staj süresi boyunca devamsızlık hakkı bulunmamaktadır. Yalnızca mücbir sağlık sorunları nedeniyle tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınan sağlık raporu ile mazeretli devamsızlık yapabilir. Raporlu olunması durumunda Arelkam’a bildirilmeli, raporlu olunan eksik günler staj bitiş süresinin sonuna eklenerek eksik gün sayısı kadar staj yapılmalıdır.

Öğle tatili hariç günlük yedi buçuk saatten az staj yapılamaz. Yarım günlük çalışmalar stajdan sayılmaz. Pazar günleri, Resmi tatil günleri staj yapılamaz ve staj yapılması durumunda kabul edilmez. Yarıyıl içinde İş yeri uygulaması yapan öğrenciler ayrıca ders ve sınavların olduğu günlerde de staj/uygulama yapamazlar.

Zorunlu Yaz Stajı hafta içi 5 tam günden az yapılamaz. Firma Cumartesi günleri tam gün çalışıyorsa Cumartesi günleri de staj yapılabilir. Ancak Yaz okulundan ders alan öğrenciler haftanın 3 tam günü staj yapmak şartıyla yaz okulu ile birlikte staj yapabilirler.

STAJ DEFTERİ TESLİM SÜRECİ

Staj defteri yalnızca Zorunlu Staj/İş yeri uygulaması yapan öğrencilere verilir ve bu öğrenciler tarafından doldurulması zorunludur. Staj işlemlerini tamamlayan öğrenciler “ arelkariyer.arel.edu.tr “ sayfasında “Staj Durumu“ sekmesinden adlarına düzenlenen staj defterine ulaşabilirler. Staj defteri, zorunlu staj yapan öğrenciler tarafından eksiksiz olarak doldurulmalı ve firma yetkilisine tam ve eksiksiz olarak onaylatılmalıdır. Staj defteri teslim süresi, staj bitişi tarihinden itibaren 15 gündür. Staj defterleri belirtilen sürede Arelkam ofislerine teslim edilmelidir. Aksi durumda staj defteriniz kabul edilmeyebilir.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğrencileri, İş Yeri Uygulaması dersinin kayıtlandığı yarıyılın Final sınavlarına kadar Uygulama dosyasını Arelkam’a onaylattırdıktan sonra ilgili Bölüm Başkanlığına teslim edecektir.

*Staj Defteri doldurma kuralları hakkında bilgiye Staj İşlemleri Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

**Staj Defteri Teslim Süreleri hakkında bilgi için Fakülte/Yüksekokul Staj Yönergelerine buradan ulaşabilirsiniz.