Staj İçin SSS

Staj İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Zorunlu yaz stajı, öğrencilerimizin öğrenimleri süresince edindikleri teorik bilgileri pratikte uygulama olanağı kazanarak iş hayatındaki ilk deneyimlerini elde ettikleri ve kurumların işleyişlerini tanıma imkanı buldukları bir uygulama sürecidir.

Staj süresi eğitim gördüğünüz bölümün niteliklerine göre farklılıklar gösterebilir. Staj süresi Önlisans ve Lisans Turizm ve Aşçılık Bölüm ve programlarımızda 60 iş günü. diğer tüm bölüm ve programlarımızda ise 30 iş günü olarak tanımlanmıştır. Konu ile ilgili olarak sizin için hazırlamış olduğumuz tablodan bölümünüzü bularak gerekli açıklamaya ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerimiz Zorunlu yaz stajı anketi’ni doldururken “Staj yerimi ben bulacağım” şıkkını işaretlemişlerse, kendi buldukları kurum ve kuruluşlarda iş alanlarıyla ilgili olması koşuluyla staj yapabilirler. Bu süreçte öğrencilerden kurumdan hangi tarihlerde staja kabul edildiklerini belirten resmi bir “Staj Onay Formu” istenmektedir. Adınıza düzenlenen staj onay formuna sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaparak ilgili menüden ulaşabilirsiniz.

Zorunlu yaz stajı süreleri müfredatınızda belirtilmiş olan ve ArelKAM’ın sene içerisinde duyurusunu yaptığı tarih aralığında yapılır. Bu sebeple zorunlu yaz stajı süresi ve zamanı üzerinde bir değişiklik yapılamaz.

Zorunlu yaz stajını, firmanızı kendiniz bulmanız şartı ile şehir dışında ya da yurt dışında yapabilirsiniz.

Çalışmakta olduğunuz kurumun faaliyet alanı öğrenim görmekte olduğunuz bölüm ile ilgili ise zorunlu yaz stajınızı aynı kurumda yapabilmektesiniz.

Kanuni olarak yükseköğretim öğrencilerine staj yaptıkları süre içerisinde ücret verilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak uygulama yaptığınız yerin inisiyatifine bağlı olarak ücret almanız mümkün olabilir.

Zorunlu yaz stajı yapacağınız süre içerisinde sigortanız ile ilgili işlemler kanunlarda belirtildiği şekilde Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Zorunlu yaz stajı ikiye bölünemez. Stajınızı, başladığı tarihten itibaren aralıksız olarak devam edip bitirmeniz gerekmektedir.

Zorunlu yaz stajı, transkriptinizde belirtilmiş ve AKTS ağırlığı olan bir ders olduğundan sadece belirtilen dönem ya da dönemlerde gerçekleştirilebilir.

Uygulama yerini ArelKAM’ın bulmasını isteyen öğrencilerimizin staj yerleri beyan edildikten sonra hangi sebepten olursa olsun yerlerini değiştirmeleri mümkün değildir. Başka bir kurumda yapılan staj komisyon tarafından onaylanmaz ve sigortaları yatırılmaz.

Zorunlu yaz stajına başlayacağınızı beyan ettiğiniz tarihlere göre sigortanız işlemleriniz yapıldığından bu tarihleri değiştirmeniz mümkün değildir. 

Yatay veya dikey geçişle üniversitemize gelen öğrencilerin, geldikleri üniversitede yaptıkları stajları, bölümlerine ait staj yönergesinde beyan edilmesi halinde kabul edilir. Bu stajların kabul edilmesi için geldikleri üniversiteden alacakları staj yaptıklarını gösterir bir belgeyi (transkript) staj komisyonuna teslim etmeleri gereklidir.

Staj defterleri, stajın yapıldığı yazı takip eden güz yarı yılında ArelKAM tarafından toplanır ve staj komisyonu tarafından değerlendirmeye alınır. Beyan edilen staj süresi ile staj defterinde belirtilen staj süresi arasında çelişki olması veya staj defterinin staj komisyonu tarafından yetersiz görülmesi durumunda öğrencilerin stajı kabul edilmez.

Staj sonuç listesinde ismi olmayanlar ve beyan ettiği süre ile kabul edilen süre farklı olan öğrencilerimizin ArelKAM ofislerine başvurarak bilgi almaları gerekmektedir. Olası nedenler; staj defterinin reddedilmesi, eksik görülmesi, postada kaybolması vs. olabilir.

Staj yaptığınız kurum Cumartesi günleri tam gün çalışıyor ise sizin de o gün çalışmanız zorunludur. Burada dikkat edilmesi gereken husus kurumunuzun tam gün çalışıyor olmasıdır. Kurumunuzda Cumartesi günleri yarım gün çalışılıyorsa bu çalışmalar staj sürenizden sayılamayacağı için bugünlerde çalışmanız konusunda bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Arife günleri ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen yarım günlük çalışmalar staj süresinden sayılamayacağı için toplam staj süresine dahil edilmemektedir.

Staj yapmakta olduğunuz kurumun günlük normal çalışma süresi kadar kurumda bulunulması gerekmektedir.

İş Kanuna göre haftanın 6 günü çalışılması halinde yemek molaları ve ara dinlenmeleri hariç günlük çalışma süresi 7,5 saattir. Cumartesi günü çalışılmaması halinde bu süre haftanın diğer çalışma günlerine eklenir. Haftalık çalışma süresi 45 saattir.

Stajınız süresince devamsızlık hakkınız bulunmamaktadır. Ancak tam teşekküllü özel ya da devlet hastanelerinden alacağınız istirahat raporundaki gün sayısı kadar iş gününü staj sürenizin sonuna ekleyerek stajınızı tamamlamanız mümkündür. Fakat staj yapan öğrencilerimizin staj süreleri boyunca en fazla 7 günlük raporları bu kapsamda değerlendirilir.

Staj yaparken devamsızlık hakkınız bulunmamaktadır. Staj yaptığınız kurumun da aynı şekilde size izin verme hakkı bulunmamaktadır. Staj onay formunuzda belirtmiş olduğunuz süre boyunca staj yerinizde olmanız gerekmektedir.

Herhangi bir olumsuzluk durumunda staj yerinizi değiştirebilirsiniz. Bunun için staj onay formu çıktısını yeniden alarak yeni staj yapacağınız kuruma onaylatmanız ve eski kurumunuzu neden değiştirmek istediğinizi açıklayan bir dilekçe ile beraber merkezimize teslim etmeniz gerekmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli husus diğer kuruma geçiş yaparken eski ve yeni kurumunuz arasında stajınıza ara vermemeniz gerekliliğidir. Örneğin eski kurumunuzdan Pazartesi günü ayrıldıysanız yeni kurumunuza Salı günü başlamalısınız. Böyle durumlarda eski kurumunuzda gerçekleştirdiğiniz staj günü kadar sayfayı eski kurumunuza, geri kalan günleri ise yeni kurumunuza onaylatmanız gerekmektedir. Staj defterinin en arkasında yer alan Firma Değerlendirmesi kısmını ise en fazla staj gününü doldurduğunuz kuruma onaylatmalısınız.

Gönüllü ve zorunlu stajın prosedürleri açısından bir farkı bulunmamaktadır. Gönüllü staj gerçekleştirecek olan öğrencilerimiz de staj onay formalarını belirtilen süreler dahilinde merkezimize teslim etmelidirler.

Zorunlu ve gönüllü staj arasında tek fark; gönüllü staj yapan öğrencilerimizin staj defteri doldurma zorunluluğu bulunmamasıdır. Dört yıllık lisans bölümlerinde okuyan öğrencilerimiz en erken ikinci sınıfın yaz döneminde, iki yıllık ön lisans programlarında okuyan öğrencilerimiz ise en erken birinci sınıfın bahar döneminde gönüllü stajlarına başlayabilmektedirler. Belirtilen sürelerden önce öğrencilerimiz için staj sistemi açılmadığından sigorta işlemleri gerçekleştirilememektedir.

Gönüllü staj yapan öğrencilerimizin sigorta işlemleri, kanunun belirttiği sınırlar çerçevesinde Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu kısmında yer almayan sorularınız için Bize Sorun alanından yeni kayıt açarak veya ArelKAM ofislerine gelerek bilgi alabilirsiniz.