ArelKET Faaliyetleri

Kariyer Elçileri Takımı (ArelKET) Nedir?

Kariyer Elçileri Takımı, İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerinin kariyer gelişimini desteklemek üzere ArelKAM ile İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerinin ortaklaşa yürüttüğü bir programdır. Kariyer Elçisi olarak faaliyet gösteren öğrenciler akranlarına rehberlik yapma, kariyer gelişimlerinde rol model olma, mesleki çabalarında başarılı olmaları için akranlarını cesaretlendirme ve kaynaklar bulma gibi konularda destek faaliyetlerde bulunurlar.

Kariyer Elçileri Kimlerdir?

Kariyer Elçileri, İstanbul Arel Üniversitesi Fakülteleri öğrencileri arasından ArelKAM tarafından seçilerek ArelKAM danışmanları tarafından programın öngördüğü eğitimlerden geçirilen öğrencilerden oluşmaktadır.

Kariyer Elçileri Nasıl Faaliyet Gösterecektir?

Kariyer Elçileri, haftalık çalışma saatleri doğrultusunda ArelKAM ofislerinde destek faaliyetlerinde bulunurlar. Bunun yanı sıra her üye kendi bölümü ve akran çevresinde Kariyer Elçisi olarak Merkezin bir temsilcisi gibi faaliyet gösterir. Aylık toplantılara katılarak geribildirimleri iletir ve takımın gelişmesi için önerilerde bulunur. Etkinlikleri zenginleştirmek üzere bilgi toplar ve öneriler getirir. Kariyer Merkezi etkinliklerinde ders programları doğrultusunda bulunarak sorumluluk alır. Kariyer Merkezi tarafından yayınlanmakta olan dergi ve bültenlere içerik hazırlanmasında görev alır.

Kariyer Elçilerinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kariyer Elçileri;

 • Ders programlarının müsaitliği doğrultusunda haftada 2 saat Kariyer Merkezi etkinlik ve projelerine destek verirler.
 • Akranlarına özgeçmiş ve ön yazı hazırlama desteği vermek üzere Kariyer Merkezi ofislerinde görev alırlar.
 • Merkezimize iletilen iş ilanlarının paylaşılmasına ilişkin işlemleri gerçekleştirirler.
 • Aylık KET toplantılarına katılırlar.
 • İşveren ve mezunlarla iletişime geçerek açık pozisyon güncellemelerini gerçekleştirirler.
 • Kariyer Merkezinin seminer, konferans ve Kariyer Fuarı gibi etkinliklerinde aktif rol alarak Merkeze destek verirler.
 • Kariyer Merkezi faaliyetlerinin akranlarına duyurulmasını sağlarlar.
 • Eğitim amaçlı gerçekleştirilen iş yeri gezilerine rehberlik ederler.
 • Kendi staj programlarını yürüten kurumlarla irtibat halinde olarak kurumların güncel duyurularını akranlarıyla paylaşırlar.
 • Merkezimizce yayınlanan Bülten ve Dergilerin içeriğine katkıda bulunurlar.

Kariyer Elçisi Olmanın Avantajları Nelerdir?

Kariyer Elçileri,

 • Özgeçmiş oluşturma, ön yazı hazırlama, teşekkür ve motivasyon mektubu yazma gibi konularda derinlemesine bilgi edinirler.
 • Profesyonel koçluk alarak bilinçli bir kariyer yolu üzerinde eğitimlerine devam ederler.
 • Kariyer Günlerinde işverenler ile birebir görüşme önceliğine sahip olurlar.
 • Stajyerlik ve iş arama konusundaki becerilerini geliştirebilirler.
 • Akranlarıyla kaliteli bir iletişim sağlarlar.
 • Profesyonel imaj, takım çalışması ve liderlik yetkinliklerini geliştirirler.
 • Henüz öğrenciyken bir profesyonel çevre edinirler.
 • Başarılarını ArelKAM tarafından verilen referans mektubu ile profesyonel hayatlarına taşıyabilirler.

KET Programına Üyelik Başvuruları Nasıl Olacaktır?

KET programına başvurular her akademik yıl için web sayfasında duyurulacak başvuru tarihleri arasında web sayfasında yayınlanan başvuru formu ile online olarak veya ArelKAM ofislerinde bulunan başvuru formları doldurularak gerçekleştirilmektedir.

Kariyer Elçilerinin Seçimi Nasıl Olacaktır?

Kariyer Elçileri, Kariyer Merkezine başvurularını ileten adaylar ile merkez danışmanlarımız tarafından gerçekleştirilecek mülakatlar sonucu seçilecektir.

Kariyer Elçilerinde Olması Gereken Özellikler

 • İstanbul Arel Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarının 2. veya 3. sınıf öğrencisi olmak,
 • Takım çalışmasını sevmek,
 • Kariyer Merkezi ve Kariyer Elçileri Takımının yararına hizmet etmek,
 • Etkili iletişim kurabilmek,
 • Zamanını yönetmede başarılı olmak,
 • Akranları ve çalışanlara yararlı geribildirimler verme ve almaya açık olmak,
 • Öğrenmeye istekli, coşkulu ve yeni fikirlere açık olmak,
 • İşverenler ve mesleki fırsatlara açık ve ilgili olmak.

Kariyer Elçilerine Verilecek Eğitimler Nelerdir?

Kariyer Elçilerine;

 • Takım Çalışması ve Liderlik,
 • Bireysel Kariyer Yönetimi,
 • Özgeçmiş ve Önyazı Hazırlama,
 • Mentorluk,
 • Profesyonel Ağ Oluşturma,
 • İş Arama, Mülakatlara Hazırlık ve Profesyonel İmaj eğitimleri verilecektir.

Kariyer Elçilerinin Gözetim ve Destek Süreci Nasıl Olacaktır?

Kariyer Elçilerine destek Kariyer Merkezi danışmanları tarafından sağlanır. Danışmanlar takım üyelerinin faaliyetlerini sürekli olarak gözlemleyerek gelişme noktalarına ilişkin geribildirimde bulunur ve gerekli gördüğü durumlarda ilave eğitimler düzenler.

Üye performansları yarıyıl sonlarında değerlendirilir. Değerlendirme Kariyer Merkezi yetkilileri tarafından ve üyelerin birbirini değerlendirmesi şeklinde gerçekleştirilir.

KET Üyeliğinden Ayrılma ve Üyelikten Çıkarılma Koşulları Nelerdir?

 • Kariyer Elçileri zorunlu haller dışında yarıyıl sonlarında üyelikten kendi istekleri ile gerekçe göstermeden ayrılabilir. Üyelikten ayrılan öğrenciden sonraki yarıyıl faaliyetleri için yerine aday göstermesi beklenmektedir.

Kariyer Elçilerinin;

 • Aylık toplantılara mazeret bildirmeksizin iki kere üst üste katılım göstermemeleri halinde,
 • Disiplin Yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunmaları halinde,
 • Disiplin Kurulu soruşturması sonucu uyarı veya ceza almaları durumunda,
 • ArelKAM tarafından verilen görevlerin aksatıldığı veya yerine getirilmediğinin tespiti halinde,
 • Görevi kötüye kullanma gibi durumlarda üyeliklerine son verilir.
 • Herhangi bir sebeple üyelikten ayrılan veya üyelikten çıkarılan üye yeniden proje kapsamına dahil edilmez ve ArelKAM etkinliklerinde görev alamaz.
 • Öğrencinin mezuniyeti durumunda üyelik kendiliğinden sona erer.
 • Mezuniyet dışında üyeliği sona eren öğrencilere referans mektubu verilmez.

KET Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Nasıl Olacaktır?

Kariyer Elçileri aylık olarak toplanarak yürütülen faaliyetler hakkında bilgi ve öneri paylaşımında bulunur. Aylık değerlendirme toplantılarını yöneten moderatörün önderliğinde gelişme noktaları tespit edilir ve aksiyonlar planlanır. Bir sonraki toplantıda hedeflenen aksiyonlar ile ilgili çıktılar değerlendirilir.

KET Programının Geliştirilmesi Nasıl Olacaktır?

KET programı, takıma üye öğrencilerin aylık ve yarıyıl sonu değerlendirme toplantılarından edinilen görüş ve geribildirimler ile Kariyer Merkezi danışmanlarının yarıyıl sonu önerileri doğrultusunda geliştirilmeye açık bir programdır. Yarıyıl sonlarında toplanan geribildirim ve görüşler danışmanlar tarafından değerlendirilerek geliştirme noktaları ile hedefler belirlenip aksiyon planları oluşturularak sonraki yarıyılda hayata geçirmek üzere takım üyelerine bilgi aktarılır.