Staj Defteri Teslimiyle ilgili Önemli Duyuru

Zorunlu yaz stajını tamamlayıp staj defterini henüz Arelkam'a teslim etmemiş olan (Fen-Edebiyat Fak., Güzel Sanatlar Fak., İktisadi ve İdari Bilimler Fak., İletişim Fak., Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri)  staj defterlerini en geç  31 Ekim 2018 tarihine kadar Arelkam'a teslim etmeleri gerekmektedir.

* Mühendislik ve Mimarlık fakültesi öğrencileri, Work Placement/İşyerinde Uygulama staj dosyalarını Bölüm başkanlığının belirlediği/belirleyeceği tarihte Arelkam'a onaylattıktan sonra Bölüm Başkanlığına teslim edeceklerdir.

** Öğrencilerin Staj defteri ve İşyerinde Uygulama staj dosyasını doldurmadan önce aşağıdaki linkte bulunan duyuruyu okumaları ve açıklamalara uygun bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Açıklamalarda yer alan şekil şartlarına uygun olmayan staj defterleri kabul edilmeyecektir.

Staj Defteri doldurulması ile ilgili kurallar için tıklayınız.