Sıkça Sorulan Sorular

Staj İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Zorunlu yaz stajı, öğrencilerimizin öğrenimleri süresince edindikleri kuramsal bilgileri uygulama olanağı kazanarak iş hayatındaki ilk deneyimlerini elde ettikleri ve kurumların işleyişlerini tanıma imkânı buldukları bir uygulama sürecidir.

 • Meslek Yüksekokulu tüm programlarında Zorunlu Yaz Stajı süresi 30 iş günüdür. Yalnızca Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik bölümlerinde Zorunlu Yaz Stajı bulunmamaktadır.
   
 • Fen-Edebiyat Fakültesinde yalnızca Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde 20 iş günü Zorunlu Yaz Stajı bulunmakta olup diğer bölümlerde Zorunlu Yaz Stajı bulunmamaktadır.
   
 • Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinden Zorunlu Yaz Stajı süresi 30 iş günüdür.

Grafik Tasarımı bölümünde; (1) Ajans stajı ve (2) Matbaa stajı  
Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde; (1) Tekstil Stajı (Baskı veya Dokuma) ve 
(2) Moda Stajı (Giysi) olmak üzere her bir alanda 15’er günden toplam 30 gün yapabilirler.

Çizgi Film ve Animasyon bölümü alanıyla ilgili dijital ajanslarda, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü ise restoran, otel, kafe, catering ve endüstriyel mutfak üretimi yapan gıda işletmelerinde 30 gün şeklinde yapılır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü için staj 6. Yarıyıl bitirildikten sonra başlar ve tek seferde gerçekleştirilir. Diğer Bölümlerde ise 4.yarıyıl bitirildikten sonra staja başlanabilir.

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Zorunlu Yaz Stajı süresi 30 iş günüdür. Ancak Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü ile Uluslararası İlişkiler İngilizce/Türkçe bölümlerinde Zorunlu Yaz Stajı bulunmamaktadır.
   
 • İletişim Fakültesinde Zorunlu Yaz Stajı süresi 30 iş günüdür.
   
 • Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde İşyerinde uygulama, 3. sınıfın yaz döneminde veya 4. sınıfta Uygulama Dersinin kayıtlandığı yarıyılda 28 iş günü olarak gerçekleştirilir.
   
 • Sağlık Bilimleri Fakültesinde Klinik ders uygulamaları Yüksekokul bölüm başkanlıkları tarafından yürütülmekte olup ArelKAM tarafından herhangi bir staj işlemi yapılmamaktadır. Detaylar için danışman hocanız ile görüşebilirsiniz.
   
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programlarında 30 iş günü Doktora programlarında ise 60 iş günü klinik uygulama bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz, Zorunlu Yaz Stajı Anketi’ni doldururken “Staj yerimi ben bulacağım” şıkkını işaretlemişlerse kendi buldukları kurum ve kuruluşlarda iş alanlarıyla ilgili olması koşuluyla staj yapabilirler. Bu süreçte öğrencilerden, kurumdan hangi tarihlerde staja kabul edildiklerini belirten resmi bir Staj Onay Formu istenmektedir. Adınıza düzenlenen Staj Onay Formuna, Arelkariyer sistemine kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaparak “Staj” başlığı altında yer alan Staj Onay Formu kısmındaki gerekli adımları tamamlayarak ulaşabilirsiniz.

Zorunlu yaz stajı, müfredatınızda belirtilmiş olan ve ArelKAM’ın sene içerisinde duyurusunu yaptığı tarih aralığında yapılır. Bu sebeple zorunlu yaz stajı süresi ve zaman aralığı üzerinde bir değişiklik yapılamaz.

Zorunlu yaz stajınızı, firmayı kendiniz bulmanız şartı ile şehir dışında veya yurt dışında yapabilirsiniz. Fakat dönem içinde staj yapmak isteyen öğrenciler yalnızca İstanbul içinde staj yapabilirler.

Çalışmakta olduğunuz kurumun faaliyet alanı öğrenim görmekte olduğunuz bölüm ile ilgili ise zorunlu yaz stajınızı aynı kurumda yapabilirsiniz.

Okulu tarafından sigortası yapılmış tüm stajyerlere, okulu, bölümü, stajının zorunlu ya da gönüllü olması fark etmeksizin stajyer ücreti şirketler tarafından ödenmesi gereklidir. Staj ücreti, asgari ücretin net tutarı üzerinden oransal olarak hesaplanmaktadır. Staj ücreti en az net asgari ücretin %30’u oranındadır. 

Zorunlu yaz stajı yapacağınız süre içerisinde sigortanız ile ilgili işlemler kanunlarda belirtildiği şekilde Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Sigortanızın zamanında yapılabilmesi için Staj Onay Formu’nun stajın başlama tarihinden en az 10 gün öncesinde ArelKAM ofislerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Zorunlu yaz stajı ikiye bölünemez. Stajınızı, başladığı tarihten itibaren aralıksız olarak haftanın 5 günü devam edip bitirmeniz gerekmektedir.

Zorunlu yaz stajına başlamadan önce staj için anlaştığı kurumu değiştirmek isteyen öğrenci  arelkam@arel.edu.tr eposta adresine iptal/değişiklik talebini gerekçesiyle birlikte iletmelidir. Talebiniz uygun bulunduğu takdirde iptal işlemini gerçekleştirecektir. 

Staja başladıktan sonra yapılacak iptal/değişiklik taleplerinin mutlaka zorunlu haller kapsamında (şirket kapanması, şirketin çalışmasına ara verilmesi, öğrencinin sağlık durumunun devamına elverişli olmaması vb.) olmalıdır.

Sigorta işlemleriniz zorunlu yaz stajına başlayacağınızı beyan ettiğiniz tarihlere göre yapıldığından staj tarihini Staj Onay Formu’nu teslim etmeden önce değiştirmeniz gerekmektedir. 

Yatay veya dikey geçişle Üniversitemize gelen öğrencilerin geldikleri üniversitede yaptıkları stajlar için, öğrencisi olduğu Fakülte/Yüksekokul Bölüm başkanlığına muafiyet başvurusunda bulunmalıdır. Bu stajların kabul edilmesi için geldikleri üniversiteden alacakları staj yaptıklarını gösterir bir belgeyi (transkript) Fakülte / Yüksekokul Kurulunda değerlendirilmek üzere Fakülte / Yüksekokul Sekreterliğine teslim etmeleri gereklidir. 

İlgili Fakülte/Yüksekokul uygun bulduğu takdirde öğrencinin staj muafiyetini kabul edecektir.

Staj defterleri, staj bitiş tarihinden itibaren en geç 2 ay (60 gün) içerisinde ArelKAM'a teslim edilmelidir. Staj defteri onay süreci için ArelKAM tarafından öğrencinin Bölüm Başkanı/Program Sorumlusu hocasına teslim edilir. Defter Staj Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınır. Beyan edilen staj süresi ile staj defterinde belirtilen staj süresi arasında çelişki olması veya staj defterinin Staj Komisyonu tarafından yetersiz görülmesi durumunda öğrencilerin stajı kabul edilmez.

Staj sonuç listesinde ismi olmayanlar veya beyan ettiği süre ile kabul edilen süre farklı olan öğrencilerimizin ArelKAM ofislerine başvurarak bilgi almaları gerekmektedir. Olası nedenler; staj defterinin reddedilmesi, eksik görülmesi, postada kaybolması vs. olabilir.

Staj yaptığınız kurumun çalışma günlerine ve mesai saatlerine uymanız esastır. Kurum cumartesi günleri tam gün çalışıyor ise sizin de o gün çalışmanız zorunludur. Burada dikkat edilmesi gereken husus kurumunuzun tam gün çalışıyor olmasıdır. Kurumunuzda cumartesi günleri yarım gün çalışılıyorsa bu çalışmalar staj sürenizden sayılamayacağı için bugünlerde çalışmanız konusunda bir zorunluluk bulunmamaktadır.

*Pazar günleri, resmi tatil ve bayram tatili günlerinde kesinlikle staj yapılamaz.

Arife günleri ve cumartesi günleri gerçekleştirilen yarım günlük çalışmalar staj süresinden sayılamayacağı için toplam staj süresine dâhil edilmemektedir.

Staj yapılan günlerde mutlaka öğle tatili hariç günlük 7,5 saatten az çalışılmamalıdır.

Staj yapmakta olduğunuz kurumun günlük çalışma süresi kadar kurumda bulunmanız gerekmektedir.

İş Kanuna göre haftanın 6 günü çalışılması halinde yemek molaları ve ara dinlenmeleri hariç günlük çalışma süresi 7,5 saattir. Cumartesi günü çalışılmaması halinde bu süre haftanın diğer çalışma günlerine eklenir. Haftalık çalışma süresi 45 saattir.

Stajınız süresince devamsızlık hakkınız bulunmamaktadır. Ancak tam teşekküllü özel hastanelerden veya devlet hastanelerinden alacağınız istirahat raporundaki gün sayısı kadar iş gününü staj sürenizin sonuna ekleyerek stajınızı tamamlamanız mümkündür. Staj süresi boyunca, toplam staj iş gününün %20’sini aşmayacak şekilde raporlu olan süreler staj süresinin sonuna dâhil edilir. Rapor alan öğrencilerin staj bitiş tarihlerinin Arelkariyer sistemindeki tarihle farklılık göstermemesi için öğrencilerin, rapor aldıkları tarihte kaç günlük rapor aldıklarına dair bilgiyi ArelKAM ofislerine bildirmeleri gerekir.

Staj yaparken devamsızlık hakkınız bulunmamaktadır. Staj yaptığınız kurumun da aynı şekilde size izin verme hakkı bulunmamaktadır. Staj onay formunuzda belirtmiş olduğunuz süre boyunca staj yerinizde olmanız gerekmektedir.

Staj yapılan kurumdan kaynaklanan İş Kanunu’na aykırı veya etik kurallara uygunsuz olan durumlarda ArelKAM ofislerine dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Dilekçenin Staj Komisyonu tarafından değerlendirilip sebebin geçerli bulunması neticesinde mevcut staj iptal edilerek staj işlemleriniz yenilenir. 

Gönüllü staj yapmak isteyen öğrencilerin okudukları bölümde staj zorunluluğu var ise öncelikli olarak zorunlu stajlarını tamamlamaları gerekmektedir. Gönüllü ve zorunlu stajların izlenen süreç açısından bir farkı bulunmamaktadır. Gönüllü staj yapacak olan öğrencilerin de Staj Onay Formlarını belirtilen süreler dâhilinde ArelKAM ofislerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Zorunlu ve gönüllü staj arasındaki tek fark; gönüllü staj yapan öğrencilerin staj defteri doldurma zorunluluğunun bulunmamasıdır. Dört yıllık lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler en erken ikinci sınıfın yaz döneminde, iki yıllık ön lisans programlarında okuyan öğrenciler ise en erken birinci sınıfın yaz döneminde gönüllü stajlarına başlayabilmektedirler. Belirtilen sürelerden önce öğrencilerimiz için staj sistemi açılmadığından sigorta işlemleri gerçekleştirilememektedir.

Gönüllü staj yapan öğrencilerimizin sigorta işlemleri, kanunun belirttiği sınırlar çerçevesinde Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Staj defteri, mavi veya siyah kalem kullanılarak el yazısı ile doldurulmalıdır. Firma kaşesi ve yetkili imzaları bulunan alanlar eksiksiz bir şekilde tamamlanmalıdır. Staj defterinde fotoğrafınız yer almalıdır. Staj defteri, Arelkariyer sistemi üzerinden indirilerek sıkıştırılmış dosya haline getirilmelidir. Staj defterine spiral veya delme işlemi yapılmamalıdır.

Staj defterinizi; arelkariyer.arel.edu.tr adresine öğrenci girişi yaptıktan sonra “Staj” başlığı altında bulunan “Staj Durumu” kısmından staj defterinizi pdf dosyası olarak indirerek, istediğiniz yerden çıktısını alabilirsiniz. Staj defteri, Arelkariyer sistemi üzerinden indirilerek sıkıştırılmış dosya haline getirilmelidir. Staj defterine spiral veya delme işlemi yapılmamalıdır.

Sigorta Giriş Bildirgenizi; arelkariyer.arel.edu.tr adresine öğrenci girişi yaptıktan sonra “Staj” başlığı altında bulunan “Staj Durumu” kısmından Sigorta Giriş Bildirgenizi pdf dosyası olarak indirerek, istediğiniz yerden çıktısını alabilirsiniz.

Staj defterinizde yetkili imzası ve firma kaşesi kesinlikle olmak zorundadır. Yetkili imzası bölümünü, staj sürecinde sizi görevlendiren bir üst yetkili imzalayabilir.

Bu kısmında yer almayan sorularınızı Bize Sorun alanından iletebilir veya arelkam@arel.edu.tr adresine eposta göndererek yanıt alabilirsiniz.