Staj Defteri Doldurma Kuralları Hakkında

 1. Staj defterine “ arelkariyer.arel.edu.tr ” internet adresinden öğrenci girişi yaptıktan sonra STAJ > STAJ DURUMU sekmelerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencileri; İŞYERİNDE UYGULAMA > İŞYERİNDE UYGULAMA DURUMU sekmesinden ulaşabilirler.
   
 2. Staj defteri, yazıcıdan renkli veya siyah beyaz çıktı alınıp mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılarak el yazısı ile doldurulmalıdır. (Bilgisayarda yazılan dosyalar kabul edilmez)
   
 3. Staj defteri çıktı alınıp yandan sıkıştırma dosya haline getirilecek. (Spiral ile ciltlenmiş dosya kabul edilmez)
   
 4. Staj defterinizin ilk sayfasında fotoğrafınız yok ise sağ üst köşede bulunan fotoğraf kutucuğuna yapıştırıcı kullanarak fotoğrafınızı yapıştırmanız gerekmektedir.
   
 5. Devam Çizelgesine Giriş-Çıkış saatleri tam olarak yazıldıktan sonra Staj Amiri tarafından imzalanmalıdır. (Günlük 7,5 saatten az çalışmalar staj olarak kabul edilmez)
   
 6. Stajda günlük yapılan çalışmalarla ilgili 30 sayfa mevcut olup her çalışma günü için 1 sayfa ayrılmıştır. Resmi tatile denk gelen veya o gün yapılmayan stajla ilgili deftere herhangi bir şey yazılmaz. (Sadece fiili olarak staj yapılan günler deftere yazılır)
   
 7. Günde 7,5 saatten az yapılan çalışmalar, Gece yapılan çalışmalar, Resmi tatillere ve Pazar günlerine denk gelen çalışmalar yasal olarak staj kabul edilmez ve bu sürelerde staj yapılamayacağı için deftere de yazılamaz.
   
 8. Stajda günlük yapılan çalışmalarla ilgili mutlaka açıklama yazılmalıdır. Açıklamaya ek olarak görsel kullanmak istenirse sayfaya yapıştırıcı ile yapıştırabilir. Sayfada yeterli alan yoksa veya tam sayfa görsel kullanılacaksa ilgili sayfanın arkasına tam sayfa eklenerek kullanılabilir.
   
 9. Stajın staj onay formunda yer alan staj başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. Bu tarihler dışında staj sigortanız olmayacağı için yapılan stajlar geçersiz sayılacaktır. ( Staj sigortası olmadan staj yapılamaz ve staj defterine yazılamaz)
   
 10. “Firma Öğrenci Değerlendirmesi” sayfası Firma tarafından doldurulduktan sonra kaşelenip imzalanmalıdır.
   
 11. “Program Başkanı Öğrenci Değerlendirmesi” sayfası defterin Arelkam'a tesliminden sonra Üniversite tarafından doldurulacak olup öğrenci veya firma tarafından herhangi bir işaretleme yapılmamalıdır.
   
 12. “Stajyer Talep Formu sayfası” Firmanın stajyer ihtiyacı veya herhangi bir zaman dilimi için stajyer talebi olması durumunda doldurulur. İhtiyaç olmaması durumunda ise boş bırakılmalıdır.
   
 13. “Öğrenci Genel Uygulama Değerlendirmesi” sayfası öğrenci tarafından doldurulup imzalanmalıdır.
   
 14. Staj defterinde belirtilen tüm kısımlar eksiksiz olarak doldurulmalı, firma kaşesi talep edilen her sayfaya mutlaka Firma kaşesi basılmalıdır. (İsim kaşesi kabul edilmez)
   
 15. Zorunlu Yaz Staj defteri düzenli tutulmalı ve staj bitiş tarihinden itibaren 60 gün (2 ay) içerisinde Arelkam’ a teslim edilmelidir.
  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencileri, İşyerinde Uygulama dosyasını en geç İşyerinde Uygulama/Professional Training dersini aldıkları yarıyıl ders bitimine kadar önce Arelkam’ a onaylatarak  ardından Bölüm Başkanlığına teslim etmelidir.

* Psikoloji / Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve Doktora programlarında staj defterine yerine Staj Tutanağı doldurulacaktır.
** Dipnot: Mezun aşamasındaki öğrenciler mezuniyetlerinin gecikmemesi için staj defterini staj bitiminden hemen sonra teslim etmelidir.