Zorunlu Staj Defteri Teslimi Süresi Hakkında

Zorunlu Yaz Stajı kapsamında staj yapan öğrenciler staj defterlerini staj bitiş tarihinden sonra 60 gün (2 ay) içerisinde öğrenim gördüğü yerleşkenin Kariyer Merkezi Ofisine elden teslim edebilirler.

Staj Defteri/İşyerinde Uygulama Dosyası Doldurma Kuralları Hakkında Bilgiye Buradan Ulaşabilirsiniz.

 

* Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencileri Zorunlu Yaz Stajı kapsamında olmadıklarından müfredatlarında İş yerinde Uygulama/Staj dersini aldıkları yarıyıl içerisinde ilgili Bölüm Başkanlığının talep edeceği tarihe kadar İşyerinde Uygulama/Staj dosyalarını Arelkam'a onaylattıktan sonra Bölüm Başkanlığına teslim edeceklerdir.