Kısmi Zamanlı Öğrenci

  Kısmi Zamanlı Öğrenci Programı

  Kısmı Zamanlı Çalışan Öğrenci Programı, öğrencilerimizin akademik olarak edindikleri bilgileri iş yaşamında pratiğe dökebilmeleri, uygulamaya yönelik becerilerini geliştirebilmeleri ve okurken iş deneyimi kazanmalarını hedefleyen bir uygulamadır. Kısmı Zamanlı olarak çalışan öğrencilerimiz bu program ile bir yandan profesyonel hayatı deneyimlerken diğer yandan da bütçelerine katkı sağlama imkânı bulmaktadır.

  Kısmı Zamanlı Çalışan Öğrenci Programı, Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinde uygulanmaktadır. Her akademik dönem başında Rektörlük tarafından onaylanan kadro ihtiyaçları doğrultusunda ArelKAM tarafından Arelkariyer İnternet Portalı üzerinden ilan açılarak programa başvurular alınır.

  Alınan başvurular Kısmı Zamanlı Çalışan Usul ve Esaslarında yer alan, aranan şartlar çerçevesinde değerlendirilir. Ön koşullara sahip olan adaylar kadro ihtiyaçları doğrultusunda mülakatların yapılması için ilgili birimlere yönlendirilir. Mülakatlar sonrası uygun bulunan adaylar Kısmı Zamanlı Çalışan Öğrenci Uygulaması Komisyonu tarafından Rektörlük onayına iletilir. Rektörlük Makamı onayını takiben uygun bulunan adayların işe giriş işlemleri İnsan Kaynakları Ofisi ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından tamamlanır.

  “Mütevelli Heyet Çalışma Bursu” talebi onaylanan öğrencilere kadro ihtiyaçları doğrultusunda Kısmı Zamanlı Çalışan Öğrenci Programı’nda öncelik tanınır.

  Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimiz, yıl boyunca haftada 15 saat, ayda 60 saat olacak şekilde çalışırlar. Çalışma saatleri ve günleri öğrencinin ders programı dikkate alınarak, kısmı zamanlı çalışan öğrenci ve görev yaptığı birim yöneticisi tarafından belirlenir. Yılsonunda yaz okulunun da bitmesiyle Kısmi Zamanlı Öğrenci Programı sonlandırılır.

  Kısmı Zamanlı Çalışan Öğrenci Programı ile ilgili ayrıntılı bilgileri Kısmı Zamanlı Çalışan Öğrenci El Kitabı’ndan edinebilirsiniz.